Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1320. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje OPPN – PC AG III), stran 2997.

  
Na podlagi 137. in 138. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 27. maja 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje OPPN – PC AG III) 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje OPPN – PC AG III) (Uradni list RS, št. 36/18) se 8. člen spremeni, tako da se glasi:
»Začasni ukrepi veljajo dve (2) leti po uveljavitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-4/3, PC AG III oziroma do zaključka postopka pogodbene komasacije z vpisom v zemljiško knjigo.«
2. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0011/2015
Žalec, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos