Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1316. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2020 za območje Občine Železniki in Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2020 za območje Občine Železniki, stran 2992.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 16. člena Statuta občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 11. redni seji dne 28.5. 2020 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2020 za območje Občine Železniki in Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2020 za območje Občine Železniki, ki ju je pripravila Občina Železniki – Režijski obrat.
2. 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. Cena vodarine: 0,4216 EUR/m3
1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN < / = 20
3,0958 EUR/mesec
20 < DN < 40
9,2873 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
30,9578 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
46,4367 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
92,8734 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
154,7889 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
309,5779 EUR/mesec
150 < / = DN
619,1557 EUR/mesec
2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
2.1. Odvajanje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve odvajanja: 0,1237 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN < / = 20
4,1737 EUR/mesec
20 < DN < 40
12,5210 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
41,7367 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
62,6051 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
125,2102 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
208,6837 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
417,3675 EUR/mesec
150 < / = DN
834,7349 EUR/mesec
2.2. Čiščenje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve čiščenja: 0,3735 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN < / = 20
3,3226 EUR/mesec
20 < DN < 40
9,9678 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
33,2261 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
49,8392 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
99,6784 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
166,1306 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
332,2612 EUR/mesec
150 < / = DN
664,5224 EUR/mesec
2.3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključuje:
2.3.1. Cena storitve greznice / male komunalne čistilne naprave: 0,2020 EUR/m3
2.3.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN < / = 20
0,1693 EUR/mesec
20 < DN < 40
0,5078 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
1,6928 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
2,5392 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
5,0785 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
8,4641 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
16,9282 EUR/mesec
150 < / = DN
33,8565 EUR/mesec
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. 
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 1. 7. 2020 dalje.
Št. 9000-3/2020-011
Železniki, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar