Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1315. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Železniki, stran 2991.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 11. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Železniki 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/99 in Uradni list RS, št. 96/01) se v drugem odstavku 15.a člena doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– obratovanje parkirnih prostorov in garaž s plačljivim parkiranjem po Standardni klasifikaciji dejavnosti: 52.210 – spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2020-013
Železniki, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar