Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1306. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče, stran 2970.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 11. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče 
1. člen 
V Pravilniku o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 63/16), se spremeni in dopolni 4. člen tako, da se glasi:
»Priznanja, ki jih podeljuje Občina Turnišče so:
– pokal in naziv športnik, športnica leta,
– priznanje za tekmovalne uspehe v športu,
– priznanje za trenersko delo,
– jubilejna priznanja (zlata, srebrna, bronasta plaketa).
Za priznanje pokal in naziv športnik, športnica leta na področju športov lahko kandidirajo kandidati, ki imajo stalno bivališče v Občini Turnišče.
Za ostala priznanja Občine Turnišče na področju športa lahko kandidirajo le kandidati, ki so člani klubov ali društev v Občini Turnišče, izjemoma pa lahko za priznanja za prispevek k razvoju in uveljavitvi športa in za jubilejna priznanja za delo v športu, kandidirajo tisti zaslužni športni delavci, ki so v preteklosti s svojim delom pomembno prispevali k razvoju športa v Občini Turnišče.«
2. člen 
Spremeni se 7. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Kandidati za priznanja v članski in mladinski konkurenci iz 4. člena pravilnika morajo izpolnjevati enega od naslednjih kriterijev:
– uvrstitev na olimpijske igre ali svetovano prvenstvo ali evropsko prvenstvo,
– uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem ali evropskem pokalu,
– uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so sodelovali športniki najmanj desetih držav,
– uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu,
– uvrstitev športne panoge po kriterijih MŠŠ,
– v individualnih športih se upoštevajo tekmovanja panožnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni in višje (EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerzijada, Mediteranske igre, Evropski pokal, Svetovni pokal),
– v kolektivnih panogah se upoštevajo tekmovanja športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni, ki imajo najmanj dve stopnji tekmovanj in višje EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerzijada, Mediteranske igre, Evropski pokal, Svetovni pokal).
Kandidati za priznanja ali ekipa šolskega športnega društva morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) tekmovanju,
– uvrstitev do tretjega mesta na državnem tekmovanju.«
3. člen 
Spremeni se 13. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Člane Komisije imenuje župan Občine Turnišče izmed izvajalcev športa v Občini Turnišče. Člani Komisije so imenovani za dobo štirih let, oziroma je članstvo vezano na mandat župana.«
4. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-2/2020
Turnišče, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost