Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1303. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice, stran 2964.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice – UPB (Uradni list RS, št. 17/18) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarješke Toplice je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 5. seji dne 27. 5. 2020 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice 
I. 
Občinski svet potrjuje predložen elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2020.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2020.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2020 za vse uporabnike:
Slika 1
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:
Slika 2
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:
Slika 3
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2020 za vse uporabnike:
Slika 4
Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN za leto 2020 za vse uporabnike:
Slika 5
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Slika 6
Št. 354-0029/2020-3
Šmarjeta, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Marjan Hribar