Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1299. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Semič, stran 2959.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 6. ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 11. redni seji dne 27. 5. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Semič 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Semič (Uradni list RS, št. 32/09).
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 5. člena, tako da se po novem glasi:
»Višina pomoči znaša 300,00 EUR. O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Semič.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za otroke, rojene od 1. 6. 2020 dalje.
Št. 007-01/2009-5
Semič, dne 27. maja 2020
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič