Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1298. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič, stran 2959.

  
Na podlagi 7. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 11. redni seji dne 27. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič 
1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič (Uradni list RS, št. 22/14) se doda nov 5.a člen, z naslednjo vsebino:
»5.a člen 
(določitev območij javnih vodovodov) 
Območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba in kjer je predvideno izvajanje javne službe, so prikazana v javno dostopnem prostorsko informacijskem sistemu Občine Semič na svetovnem spletu, vpogled pa je možen tudi pri občinski upravi Občine Semič in pri upravljavcu. Topografska karta z označenimi območji vodovoda je sestavni del tega odloka.
Upravljavec najmanj enkrat letno novelira območja javnega vodovoda pri čemer:
1. prekvalifikacije območij javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe v območja, kjer se izvaja javna služba, v prostorsko informacijskem sistemu izvede sam in o tem seznani javnost,
2. v primeru spreminjanja skupnega območja javnega vodovoda predhodno pridobi sklep občinskega sveta.«
2. člen 
Ostala določila Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič (Uradni list RS, št. 22/14) ostanejo v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2014-11
Semič, dne 27. maja 2020
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič