Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1296. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2019, stran 2958.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 12. redni seji dne 27. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2019 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2019 izkazuje:
– prihodke v višini
11.411.102,97 EUR
– odhodke v višini
10.245.200,26 EUR
– presežek odhodkov nad prihodki
1.165.902,71 EUR
– povratna sredstva MGRT v letu 2019
220.911,00 EUR
– odplačilo glavnic v letu 2019
259.554,63 EUR
2. člen 
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2019 izkazuje:
– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2019 
 13.575,16 EUR
– prihodke v višini
113.924,00 EUR
– odhodke v višini
126.651,06 EUR
– stanje na dan 31. 12. 2019
848,10 EUR
3. člen 
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2019 izkazuje:
– najeto posojilo v letu 2019 – državna povratna sredstva
220.911,00 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2019 – Javni sklad Ribnica 2009
71.524,56 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2019 – Javni sklad Ribnica 2012
88.636,44 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2019 – OKP
7.814,62 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2019 – SID banka 2014
22.166,64 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2019 – SID banka 2015
24.000,00 EUR
– vračilo povratnih sredstev v letu 2019 – MGRT 2016
22.706,36 EUR
– vračilo povratnih sredstev v letu 2019 – MGRT 2017
22.706,36 EUR
Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na dan 31. 12. 2019, znaša
284.499,73 EUR
Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na dan 31. 12. 2019, znaša
679.544,92 EUR
Stanje kreditov OKP na dan 31. 12. 2019, znaša
20.616,66 EUR
Stanje kreditov SID banka (kredit 2014) na dan 31. 12. 2019, znaša
155.166,80 EUR
Stanje kredita SID banka (kredit 2015) na dan 31. 12. 2019, znaša:
134.000,00 EUR
Stanje povratnih sredstev (kredit 2016) MGRT na dan 31. 12. 2019, znaša
158.944,28 EUR
Stanje povratnih sredstev (kredit 2017) MGRT na dan 31. 12. 2019, znaša
181.650,66 EUR
Stanje povratnih sredstev (kredit 2018) MGRT na dan 31. 12. 2019, znaša
211.830,00 EUR
Stanje povratnih sredstev (kredit 2019) MGRT na dan 31. 12. 2019, znaša
220.911,00 EUR
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0002/2020-01
Rogaška Slatina, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič