Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1295. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice v Občinskem svetu Občine Radeče in prehodu mandata na naslednjo kandidatko, stran 2958.

  
Občina Radeče na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) v povezavi s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18 in 30/18), 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) objavlja naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
I. 
Občinski svetnici Rafaeli Pintarič, stan. V gaju 15, 1433 Radeče, ki je bila za članico Občinskega sveta Občine Radeče izvoljena na rednih lokalnih volitvah 18. novembra 2018, in kot občinska svetnica dne 5. 12. 2018 potrjena na konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Radeče, je zaradi podane odstopne izjave dne 13. 1. 2020 prenehal mandat članice v Občinskem svetu Občine Radeče.
II. 
Občinski svet Občine Radeče je na podlagi sklepa, sprejetega na 2. dopisni seji dne 21. 5. 2020, na podlagi predhodne ugotovitve Občinske volilne komisije potrdil mandat za preostanek mandatne dobe nadomestni članici Občinskega sveta Občine Radeče Bredi Šuligoj, stan. Žebnik 44, 1433 Radeče, kot naslednji kandidatki z liste ZA-R, Zveza za napredek Radeč in radeškega območja.
III. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-2/2020/16
Radeče, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun