Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1293. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Moravske Toplice, stran 2956.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 10. seji dne 26. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
I. 
Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Moravske Toplice št. ČN02/2020, april 2020, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe Čista narava d.o.o., se potrdi.
II. 
Potrjene cene storitev javne službe brez DDV znašajo:
1. cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode 0,3205 €/m3
2. cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode 0,6416 €/m3
3. cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode:
premer vodomera
faktor 
omrežnine
mesečna 
omrežnina v €
1
2
6
DN < / = 20
1
6,8360
20 < DN < 40
3
20,5080
40 < / = DN 50
10
68,3598
50 < / = DN 65
15
102,5398
65 < / = DN 80
30
205,0795
80 < / = DN 100
50
341,7992
100 < / = DN 150
100
683,5984
150 < / = DN
200
1.367,1969
4. cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode:
premer vodomera
faktor 
omrežnine
mesečna 
omrežnina v €
1
2
6
DN < / = 20
1
4,4409
20 < DN < 40
3
13,3228
40 < / = DN 50
10
44,4095
50 < / = DN 65
15
66,6142
65 < / = DN 80
30
133,2284
80 < / = DN 100
50
222,0473
100 < / = DN 150
100
444,0946
150 < / = DN
200
888,1892
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev pa se uporabljajo od 1. 6. 2020 dalje.
Št. 354-00011/2020-5
Moravske Toplice, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač