Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1292. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2020, stran 2956.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 11. člena Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 10. redni seji dne 26. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2020 
1. člen 
Iz sredstev proračunske rezerve Občine Moravske Toplice se zagotovijo sredstva do skupne višine 30.000,00 EUR za preprečevanje širjenja COVID-19 in blažitev posledic epidemije v Občini Moravske Toplice.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka se namenijo za nabavo zaščitnih sredstev ter za izvajanje ostalih ukrepov, potrebnih za preprečevanje širjenja COVID-19 in blažitev posledic razglasitve epidemije.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00005/2020-3
Moravske Toplice, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač