Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1284. Sklep o razrešitvi dosedanje članice Sveta javnega zavoda Osnovne šole Stična in imenovanju nadomestne članice predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična, stran 2948.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 25/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 25. 5. 2020 na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel
S K L E P 
o razrešitvi dosedanje članice Sveta javnega zavoda Osnovne šole Stična in imenovanju nadomestne članice predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična 
1. člen 
Martina Hrovat se razreši z mesta članice Sveta javnega zavoda Osnovne šole Stična.
2. člen 
Za nadomestno članico Sveta javnega zavoda Osnovne šole Stična se imenuje Irma Lekan.
3. člen 
Mandatna doba članice začne teči z uveljavitvijo tega sklepa in traja do 31. 3. 2022.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0019/2016-10
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad