Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1283. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta javnega zavoda Osnovne šole Stična, stran 2948.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 25. 5. 2020 na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o prenehanju mandata članici Sveta javnega zavoda Osnovne šole Stična 
I. 
Ugotovi se, da je članici Martini Hrovat, na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 19. 4. 2020, predčasno prenehal mandat članice Sveta javnega zavoda Osnovne šole Stična.
II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0019/2016-9
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad