Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1281. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije, stran 2947.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 25. 5. 2020 na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o prenehanju mandata članici Sveta Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije 
I. 
Ugotovi se, da je članici Martini Hrovat, na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 19. 4. 2020, predčasno prenehal mandat članice Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije.
II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0008/2019-3
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad