Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1276. Sklep o razdelitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stična na dva samostojna vzgojno-izobraževalna zavoda, stran 2945.

  
Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. seji dne 25. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o razdelitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stična na dva samostojna vzgojno-izobraževalna zavoda 
1. člen 
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Stična, Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica se razdeli na dva samostojna vzgojno-izobraževalna zavoda, in sicer na:
1. Osnovno šolo Stična, v katere sestavo sodijo:
– Matična osnovna šola Stična, Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica,
– Podružnična šola Stična, Stična 24, 1295 Ivančna Gorica,
– Podružnična šola Muljava, Muljava 3, 1295 Ivančna Gorica,
– Podružnična šola Višnja Gora, Cesta na Polževo 26, 1294 Višnja Gora,
– štirje oddelki dislocirani na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica in
– dva kombinirana oddelka osnovne šole s prilagojenim programom na Osnovni šoli Stična, Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica
in
2. Osnovno šolo Zagradec, v katere sestavo sodijo:
– Matična osnovna šola Zagradec, Zagradec 33, 1303 Zagradec,
– Podružnična šola Krka, Krka 1a, 1301 Krka,
– Podružnična šola Ambrus, Ambrus 33, 1303 Zagradec.
2. člen 
Pravno relevantne posledice iz prejšnjega člena nastanejo z dnem vpisa posameznega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v sodni register.
3. člen 
Statusna vprašanja, pravice in obveznosti ter razmerja povezana z delovanjem posameznega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda se uredijo z ustanovitvenim aktom.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-0002/2020-8
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2020
 
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad