Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1272. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija, stran 2935.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 12. seji dne 28. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
(1) Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v Občini Idrija z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Občini Idrija med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
(2) javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Občini Idrija in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.);
(3) javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini in med njimi.
Na območju Občine Idrija ni kategoriziranih javnih poti za kolesarje (KJ).
3. člen 
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije, in
– mestne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
001181
130121
Jeler – Vodice
001182
1.024
V
1.531 – Ajdovščina
2
100011
210
Sovodenj – Javorjev Dol – Ledine
130182
3.646
V
5.584 – Gorenja vas-Poljane
3
130011
102
Likarca – Rebro
130151
4.736
V
4
130012
130151
Rebro – Dolenje Dole
130171
2.499
V
5
130013
130171
Dolenje Dole – Mravljišče
130161
1.533
V
6
130014
130161
Mravljišče – Godovič
102
3.414
V
1.783 – Logatec
7
130021
130501
Idrija – Kočevše
130031
7.577
V
8
130022
130031
Kočevše – Vojsko
920781
5.111
V
9
130031
130021
Kočevše – Čekovnik – Idrija
130021
13.006
V
10
130041
102
Podroteja – Fežnar
130071
4.693
V
11
130042
130071
Fežnar – Idrijska Bela
HŠ 18
2.570
V
12
130051
130041
Podroteja – Koševnik
130101
6.358
V
13
130052
130101
Koševnik – Habeček
130111
1.350
V
14
130053
130111
Habeček – Zadlog
130091
2.080
V
15
130054
130091
Zadlog – Črni Vrh
207
1.414
V
16
130061
130501
Idrija – Razpotje – Hladnik
610
7.270
V
17
130071
130041
Idrijska Bela – Krog
130101
4.369
V
18
130072
130101
Krog – Zadlog
130091
1.504
V
19
130081
130022
Koder – Gorenja Trebuša
420171
7.127
V
3.873 – Tolmin
20
130091
130053
Črni Vrh – Zadlog
130072
1.462
V
21
130092
130072
Zadlog
130093
2.049
V
22
130093
130092
Zadlog – Kovk
936
3.582
V
3.980 – Ajdovščina
23
130101
130051
Idrijski Log – Zadlog
130071
2.628
V
24
130111
130052
Idrijski Log – Predgriže
207
3.195
V
25
130121
207
Strmec – Jeler
001181
3.422
V
1.092 – Ajdovščina
26
130122
001181
Jeler – Javornik
HŠ 7
1.872
V
27
130131
207
Predgriže – Gornje Lome
HŠ 11
3.856
V
28
130132
130131
Križišče – Spodnje Lome
630361
1.368
V
29
130141
130161
Zavratec – Medvedje Brdo
226071
1.523
V
777 – Logatec
30
130151
102
Vrh Zale – Rebro
130011
6.259
V
31
130152
130011
Rebro – Ledinsko Razpotje
610
5.516
V
32
130161
130013
Mravljišče – Zavratec
130141
3.105
V
33
130162
130141
Zavratec – Brnikov Log
408
1.972
V
1.284 – Logatec
34
130171
130012
Dole – Podklanec
408
3.140
V
2.176 – Žiri
35
130181
610
Govejk – Ledinske Krnice
496011
2.664
V
36
130182
496011
Ledinske Krnice – Ledine
130183
782
V
37
130183
130182
Ledine – Ledinsko Razpotje
610
1.955
V
38
130191
610
Govejk – Brekovce
408
4.744
V
1.678 – Žiri
39
130192
130191
Gornji Vrsnik
130191
1.208
V
40
130193
130191
Spodnji Vrsnik
996471
955
V
41
130201
102
Golob – Jazne
043171
2.735
V
4.450 – Cerkno
42
130211
610
Spodnja Kanomlja – Idrijske Krnice
130212
6.115
V
43
130212
130211
Idrijske Krnice – Boč
130213
3.608
V
44
130213
130212
Boč – Stan
043211
2.272
V
888 – Cerkno
45
130214
043211
Stan – Oblakov Vrh
610
2.078
V
1.780 – Cerkno
46
226011
102
Hotedršica – Godovič
102
2.574
V
3.824 – Logatec
47
496011
610
Breznica – Ledinske Krnice
130181
1.995
V
3.163 – Žiri
48
496031
408
Žiri – Ledinica – Mrzli vrh
100011
607
V
6.296 – Žiri
V … vsa vozila
SKUPAJ:
160.522 m
5. člen 
Zbirna mestna cesta (LZ) je:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
130501
102
Idrija – zanka
130501
1.129
V
V … vsa vozila
SKUPAJ:
1.129 m
6. člen 
Mestne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
130511
130501
Ulica Sv. Barbare
130501
248
V
2
130521
130501
Rožna ulica (Gasa)
130621
485
V
3
130531
130501
Prelovčeva – Ulica zmage
HŠ 9
717
V
4
130541
130501
Kajuhova ulica
130021
196
V
5
130542
130021
Čopičeva ulica
631101
123
V
6
130571
130061
Študentovska ulica
130531
330
V
7
130581
130501
Prešernova ulica
130581
613
V
8
130611
130621
Grilčeva ulica
130061
557
V
9
130621
102
Tomšičeva ulica
130631
497
V
10
130631
102
Gradnikova ulica
HŠ 7
463
V
11
130641
102
Arkova – Rudarska ulica
631701
658
V
12
130651
102
Ulica Otona Župančiča
HŠ 17
341
V
13
130652
130651
Gorska pot
HŠ 43
351
V
14
130661
130011
Partizanska ulica
NH
974
V
15
130671
130011
Ulica Stanka Bloudka
HŠ 25
424
V
16
130681
130061
N. Pirnata – 1. maja
HŠ 36
507
V
17
130691
130031
Ulica V. Mohoriča
130541
185
V
18
130751
102
Pustota
HŠ 8
590
V
19
130761
102
Šolska ulica
HŠ 17
567
V
20
130801
130061
Križišče – PBI
HŠ 49
433
V
V … vsa vozila
SKUPAJ:
9.259 m
7. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
502631
130121
Strmec – Robar
HŠ 22
279
V
412 – Ajdovščina
2
502641
936
Žagolič – Strmec
630621
1.342
V
4.380 – Ajdovščina
3
502651
502641
Predgozdnik – Strmec
630621
173
V
2.452 – Ajdovščina
4
630011
130012
Tabor – Češmelj
HŠ 14
1.970
V
5
630012
630011
Tabor – Lom
gozdna c.
700
V
6
630021
130012
Treven – Rovt
HŠ 10
1.788
V
7
630031
630041
Jelični Vrh – Pelhan
HŠ 20
901
V
8
630041
130013
Gorenje Dole – Mravljišče
130013
1.153
V
9
630042
630041
Na Griču – Bezeljak
HŠ 24
497
V
10
630051
726271
Veharše – Omevkar
HŠ 28a
322
V
148 – Logatec
11
630061
130021
Nikova – Rupa
HŠ 8
2.309
V
12
630062
130021
Nikova
130021
313
V
13
630071
130022
Revenovše – Miklajč
HŠ 1a
990
V
14
630081
630101
Kotlar – Jelenk
HŠ 30
931
V
15
630091
130081
V Grapi
HŠ 100
510
V
16
630101
130022
Vojsko – Pustota
130081
3.007
V
17
630111
610
Migovše – odcep Reven
630241
1.151
V
18
630112
630241
Odcep Reven – odcep Hum
630221
8.361
V
19
630113
630221
Cikel – Vojsko
130022
1.897
V
20
630114
630113
Likar
HŠ 42c
538
V
21
630115
630111
Migovše – Ipavec
HŠ 36a
1.604
V
22
630116
630113
Planinski dom Rudar
920781
179
V
23
630121
130052
Habečk – Grapar
HŠ 21
933
V
24
630122
130101
Odcep Gostiša
HŠ 23
454
V
25
630131
130053
Zdiše – Šoštar
130091
1.595
V
26
630141
130801
PBI – na Stanu
HŠ 70
1.831
V
27
630151
130061
Razpotje – Lom
HŠ 8
3.654
V
28
630161
130061
Razpotje – Melanovec
HŠ 17
1.003
V
29
630162
130061
Razpotje 24
HŠ 24
409
V
30
630171
130061
Prekovše – Pleče
HŠ 42
3.104
V
31
630181
630191
Razpotje – Kolenc
130061
1.148
V
32
630191
630151
Razpotje – Volavčevše
HŠ 12
2.500
V
33
630201
630101
Smodin
HŠ 32
1.448
V
34
630211
130081
Pustota
HŠ 92
227
V
35
630221
630112
Odcep Hum – Kuštrin
HŠ 55
788
V
36
630222
630221
Rovtar
HŠ 52
474
V
37
630231
207
Mrzli Log – Šajsna Ravan
HŠ 10
2.637
V
38
630241
630111
Reven
gozdna c.
906
V
39
630251
130072
Šemrl – Kot
HŠ 21
1.579
V
40
630252
630251
Šemrl – na Sredi
130092
462
V
41
630261
130071
Likar (Idr. Log)
HŠ 73
406
V
42
630271
130211
Idrijske Krnice – Otalež
102
7.004
V
43
630273
630271
Jezero – Snopiše
HŠ 21
1.395
V
44
630274
630271
Maruškovec – Novak
HŠ 16a
532
V
45
630275
630271
Odcep Pavšič
HŠ 15
105
V
46
630281
130081
Počepar – Brus
HŠ 102
988
V
47
630291
130091
Šoštar – Ivanjšek
130072
1.563
V
48
630301
130091
Šoštar – Plestenice
HŠ 60
789
V
49
630302
630301
Zadlog
HŠ 56a
449
V
50
630311
130091
Na Sredi – Bukov. Rovna
HŠ 53
2.692
V
51
630312
630311
Hudi Kot – Šoštar
130092
862
V
52
630321
130092
Na Sredi – Hudi kot
630311
922
V
53
630331
130092
Zadlog – Tominc
HŠ 27
910
V
54
630332
630331
Zadlog – Lavreček
HŠ 31
596
V
55
630333
630332
Zadlog – Bonča
HŠ 29
366
V
56
630341
130121
Bajc
HŠ 5
859
V
57
630351
630742
Dolnje Lome – na Griču
HŠ 18
1.008
V
58
630361
130132
Spodnje Lome
130131
1.213
V
59
630362
630361
Spodnje Lome – Cigale
HŠ 14
784
V
60
630371
130131
Predgriže – Trate
630781
719
V
61
630381
130151
Sedej – Govekar
HŠ 11
1.186
V
62
630391
130151
Rebro – Lešetnica
HŠ 1
1.030
V
63
630392
130151
Gore 39
HŠ 39
375
V
64
630401
130152
Ledinsko Razpotje – Podilovce
HŠ 13
2.980
V
65
630402
130183
Ledinsko Razpotje
130183
383
V
66
630411
130171
Zakovk – Preske
HŠ 16
1.066
V
67
630421
130171
Zakovk – Rupa
HŠ 19
804
V
68
630431
130181
Jezero – Ledinske Krnice
130183
630
V
69
630441
100011
Ledine – Pečnik – Zajc
130183
1.697
V
70
630442
630441
Pečnik – Šnita
HŠ 19
1.085
V
71
630451
610
Govejk – Gostiša
130183
1.709
V
72
630461
100011
Mrzli Vrh – Corn
HŠ 21
2.104
V
73
630462
496011
Korita I
HŠ 8
241
V
74
630463
496011
Korita II
630462
96
V
75
630471
100011
Sivka – Likar – Pirc
100011
2.860
V
299 – Gorenja vas - Poljane
76
630472
630471
Tušar – Spodnji Kamnik
HŠ 22
1.246
V
77
630481
100011
Skozi vas (Ledine)
130182
272
V
78
630482
100011
Vas Ledine
630481
144
V
79
630483
630481
Ledine – pokopališče
pokopališče
59
V
80
630484
130182
Ledine 11
HŠ 11
62
V
81
630491
130191
Pek – Žirovnica
HŠ 4
1.893
V
82
630492
630491
Matiček – Miklavž
HŠ 5
667
V
83
630501
130192
Skozi vas (Vrsnik)
130192
484
V
84
630502
630501
Vrsnik – Vidic
HŠ 19
1.006
V
85
630503
630501
Vrsnik – Mlinar
HŠ 18
675
V
86
630504
130192
Gorenji Vrsnik 3b
HŠ 3b
90
V
87
630511
996471
Spodnji Vrsnik 17
HŠ 17
203
V
88
630513
130193
Spodnji Vrsnik 6
HŠ 6
87
V
89
630521
100011
Ledine – Kerkoč
130201
4.458
V
552 – Cerkno
90
630531
130211
Spodnja Kanomlja – Bazovik
HŠ 33
849
V
91
630541
630551
Boč – Močnik
043201
3.232
V
92
630542
630541
Boč – Rupa – Stržnica
HŠ 14
2.070
V
93
630543
630541
Podbrdo
HŠ 10
573
V
94
630551
130212
Boč – Zavrh
HŠ 8
1.205
V
95
630561
610
Oblakov Vrh – Gačnik
920781
2.837
V
3.471 – Tolmin
96
630571
630271
Lom – Jelenk
Jelenk
1.567
V
97
630581
630271
Lom – Erjavec
HŠ 29
2.652
V
98
630591
102
Travnik – Bende
HŠ 11
998
V
99
630592
630591
Travnik – Anžon
HŠ 2
1.257
V
100
630601
920781
Vojsko – Žgavec
HŠ 79
4.185
V
101
630611
920781
Čar – Novinčejše
HŠ 36
650
V
102
630621
207
Strmec – na Kobilici
HŠ 10
4.008
V
103
630631
102
Godovič – na Griču
630661
1.839
V
104
630641
102
Log – Zala
HŠ 67
659
V
105
630651
102
Log – Česnik
207
1.313
V
106
630661
102
Log – Veharše
630631
2.016
V
107
630671
630651
Česnik – Brda
HŠ 76
1.772
V
108
630672
102
Peskokop Zala
HŠ 31
380
V
109
630681
207
Gabrovšek
HŠ 78
782
V
110
630691
207
Bolčin
HŠ 83
525
V
111
630701
207
Andrejač
HŠ 89
390
V
112
630711
207
Klavžar – Šejn
HŠ 27
1.532
V
113
630731
207
Škvarča
HŠ 25
875
V
114
630732
630731
Nagode
HŠ 26
350
V
115
630741
207
Predgriže – Zakrog
HŠ 21
2.718
V
116
630742
630741
Podjesen – Dolnje Lome
130132
729
V
117
630751
207
Gornje Griže
130111
487
V
118
630761
207
Mrzli Log
HŠ 1
696
V
119
630771
631801
Šebalk – peskokop
peskokop
473
V
120
630772
631801
Šebalk – industrijska cona
226011
634
V
121
630781
207
Črni Vrh – Trnovec
130131
3.591
V
122
630791
207
Predgriže – Dol – Lome
130132
1.208
V
123
630801
610
Likar – Novinčejše
HŠ 23
1.371
V
124
630811
610
Petrič – Pock
HŠ 37
3.519
V
125
630821
920781
Bendijski vrh – Razazije
920811
529
V
1.873 – Tolmin
126
630831
130151
Anžic – Koritar
HŠ 17
2.642
V
127
630832
630831
Pustota – Ferjanč
HŠ 26
2.462
V
128
630841
130162
Skozi vas (Zavratec)
130161
685
V
129
630851
130162
Zavratec 20
HŠ 20
102
V
130
630861
130162
Pod cerkvijo
130141
182
V
131
630871
130162
Spodnji Zavratec
HŠ 33
325
V
132
630881
130161
Mimo šole
630841
256
V
133
630891
130141
Potok
130141
460
V
87 – Logatec
134
630901
130183
Biopharma (Ledine)
HŠ 13
349
V
135
630902
630901
Ledine – Braintenberger
HŠ 15
402
V
136
630911
130152
Cajnar
HŠ 6
944
V
137
630912
130152
Gore – pokopališče
HŠ 30
191
V
138
630913
130152
Gore – Svetle
HŠ 17
196
V
139
630914
130152
Gore 22
HŠ 22
69
V
140
630921
130211
Kenda
HŠ 47
1.079
V
141
630931
130212
Kal
HŠ 35
395
V
142
630941
130212
Grič
HŠ 40
426
V
143
630951
610
Spodnja Kanomlja – Svetlik
HŠ 46a
167
V
144
630952
630951
Svetlik – Jereb
HŠ 51
392
V
145
630953
610
Čibej – Žgavec
HŠ 49
335
V
146
630961
130211
Čuk
HŠ 34
569
V
147
630962
610
Odcep Mandžurija
HŠ 39
77
V
148
630971
610
Šmit – Pirih
HŠ 11
159
V
149
630981
130092
Na Sredi – Tominc
630331
1.710
V
150
630992
130042
Idrijska Bela 13
HŠ 13
477
V
151
631011
130521
Bazoviška ulica
631371
196
V
152
631021
130501
Mestni trg – Ulica Sv. Barbare I
130511
52
V
153
631022
130511
Trg Sv. Ahacija I
130501
113
V
154
631023
631022
Trg Sv. Ahacija II
631022
67
V
155
631024
130501
Mestni trg – Ulica Sv. Barbare II
130511
52
V
156
631031
130501
Ulica C. Jakoba 11
HŠ 11
233
V
157
631032
130021
Platiševa ulica 7
HŠ 7
118
V
158
631041
130501
Priključek Rožni ulica
130521
160
V
159
631042
130501
Lapajnetova ulica
HŠ 31
105
V
160
631043
130581
Lapajnetova ulica 30
631031
348
V
161
631051
130531
Za gradom
631051
294
V
162
631052
631051
Za gradom
HŠ 1
95
V
163
631061
130531
Ulica Zmage 30
HŠ 30
85
V
164
631071
130541
Mrakova ulica
130021
163
V
165
631081
130541
Kobalova ulica 17
HŠ 17
166
V
166
631091
130541
Čopičeva ulica 13
HŠ 13
119
V
167
631101
130541
Finžgarjeva ulica 14
HŠ 14
177
V
168
631102
130541
Čopičeva ulica 34
HŠ 34
344
V
169
631111
130031
Kacinova ulica 10a
HŠ 10a
293
V
170
631112
631111
Kacinova ulica 9
HŠ 9
97
V
171
631121
130681
Študentovska ulica 38
HŠ 38
147
V
172
631122
130681
Ulica 1. maja 8
HŠ 8
45
V
173
631131
130571
Ulica Jurija Vege 3
HŠ 3
258
V
174
631132
130571
Gortanova ulica 22
HŠ 22
664
V
175
631133
130571
Študentovska ulica 36
HŠ 36
63
V
176
631134
631131
Wolfovo stopnišče
HŠ 9
37
V
177
631141
631491
Mejca I
631142
128
V
178
631142
631141
Mejca II
kamšt
127
B
179
631151
631481
Carla Jakoba 10
HŠ 10
297
V
180
631161
631481
Carla Jakoba 8
HŠ 8
222
V
181
631171
631481
Cankarjeva ulica 14
HŠ 14
107
V
182
631191
130611
Grilčeva ulica 15
HŠ 15
35
V
183
631201
130611
Grilčeva ulica 17
HŠ 17
55
V
184
631211
130611
Grilčeva ulica 24
HŠ 24
87
V
185
631221
130631
Tomšičeva ulica 19
HŠ 19
72
V
186
631231
130631
Gradnikova ulica 9
HŠ 9
534
V
187
631232
631231
Tomšičeva ulica 7
HŠ 7
109
V
188
631241
130641
Mihevčeva ulica 21
HŠ 21
176
V
189
631242
631241
Mihevčeva ulica 10
HŠ 10
59
V
190
631243
631241
Mihevčeva ulica 6
HŠ 6
74
V
191
631251
130641
Uta – RŽSI – ČN
ČN
672
V
192
631252
631251
Arkova ulica 52
HŠ 52
84
V
193
631261
130641
Rudarska ulica 22a
HŠ 22a
99
V
194
631272
130652
Gorska pot 23
HŠ 23
77
V
195
631281
130651
Ulica Sestre Efreme 15
HŠ 15
183
V
196
631283
130651
Ulica Otona Župančiča 24
HŠ 24
656
V
197
631301
631283
Ulica O. Župančiča 54
HŠ 54
275
V
198
631311
130671
Ulica S. Bloudka 29
HŠ 29
105
V
199
631321
130571
Mimo Sv. Trojice
HŠ 17
117
V
200
631331
130031
Mrakova ulica 61
HŠ 61
344
V
201
631341
130021
Vojskarska ulica 1
HŠ 1
126
V
202
631351
130021
Vojskarska ulica 23a
HŠ 23a
118
V
203
631361
130021
Beblerjeva ulica 11
HŠ 11
177
V
204
631371
130061
Ulica IX. Korpusa
631011
244
V
205
631381
130061
Cerkev Sv. Antona
cerkev
207
V
206
631391
130061
Ulica I. Ferjančič 8
HŠ 8
86
V
207
631392
631391
Ulica I. Ferjančič
130061
68
V
208
631401
130061
Vrh Zelj 14
HŠ 14
181
V
209
631402
631401
Vrh Zelj 8
HŠ 8
52
V
210
631403
631401
Vrh Zelj 22
HŠ 22
75
V
211
631404
130061
Ulica Nikolaja Pirnata 10
HŠ 10
128
V
212
631405
130061
Pot v Češnjice 11
HŠ 11
97
V
213
631411
130801
Swenak
HŠ 40
385
V
214
631421
130011
Hribernikova ulica 18
HŠ 18
196
V
215
631422
130011
Staje 5
HŠ 5
250
V
216
631423
130011
Staje 7
HŠ 7
210
V
217
631431
130011
Triglavska ulica (ASI)
HŠ 12
64
V
218
631441
102
Levstikova ulica 22
HŠ 22
225
V
219
631451
102
Pokopališče
pokopališče
160
V
220
631452
102
Balinišče
HŠ 4
129
V
221
631454
130661
Cegovnica
HŠ 35
113
V
222
631455
130661
Cegovnica – Ljubevč
HŠ 10
960
V
223
631461
102
Levstikova ulica 17
HŠ 17
206
V
224
631462
631461
Levstikova ulica 21
HŠ 21
113
V
225
631471
130641
Mimo bolnice
130651
180
V
226
631472
130641
Arkova ulica
631471
263
V
227
631473
631471
Arkova ulica 14
HŠ 14
100
V
228
631481
130581
Cankarjeva ulica 26
HŠ 26
1.505
V
229
631482
130581
Prešernova ulica 31
HŠ 31
1.116
V
230
631491
130501
Vodnikova ulica
kamšt
636
V
231
631492
631491
Prešernova ulica
130581
203
V
232
631501
102
Na Vasi – na Poklonu
610
695
V
233
631601
130751
Pot v trnje 37
HŠ 37
812
V
234
631602
631601
Pot v trnje 19
HŠ 19
109
V
235
631611
130751
Pustota 38
HŠ 38
182
V
236
631621
130751
Pod brezami 19
HŠ 19
223
V
237
631622
130751
Pod brezami 23
HŠ 23
94
V
238
631631
130761
Šolska ulica 13
HŠ 13
79
V
239
631641
130761
Šolska ulica 1
HŠ 1
125
V
240
631642
631641
Šolska ulica 9
HŠ 9
63
V
241
631651
130761
Šolska ulica 14
HŠ 14
90
V
242
631652
130761
Slovenska 24 – 32
HŠ 32
80
V
243
631653
102
Slovenska 31
HŠ 31
142
V
244
631654
631653
Slovenska 11
HŠ 11
152
V
245
631661
130761
Mladinska ulica 14
HŠ 14
191
V
246
631671
130761
Mladinska ulica 5
HŠ 5
104
V
247
631681
130761
Meline
HŠ 11
165
V
248
631691
130761
Na Griču
HŠ 5
75
V
249
631701
610
Pod Golico – Rudarska
130641
1.875
V
250
631711
610
Mokraška vas
HŠ 16
79
V
251
631721
631731
Svetik
HŠ 20
439
V
252
631731
610
Rotomatika – pod Gričem
HŠ 18
868
V
253
631741
102
Zenit (Gliha)
HŠ 28
129
V
254
631742
102
Vaško jedro
HŠ 7
85
V
255
631751
631501
K cerkvi
cerkev
141
V
256
631761
610
Fefk
HŠ 63
479
V
257
631762
610
Sp. Idrija – Jereb
HŠ 25b
109
V
258
631801
207
Brdo – Šebalk
HŠ 34b
819
V
259
631802
631801
Brdo 118
HŠ 118
250
V
260
631803
631801
Brdo 162
HŠ 162
136
V
261
631804
631801
Godovič – do G2 102
102
153
V
262
631805
631801
Godovič
630772
127
V
263
631811
631801
Žabja vas – Griže
630651
845
V
264
631812
631811
Gasilski dom
HŠ 19
148
V
265
631821
207
Pred tunelom
HŠ 100
123
V
266
631831
130014
Senožeti
HŠ 40a
360
V
267
631841
130014
Kurja vas
HŠ 95
138
V
268
631901
207
Center – hotel
630781
692
V
269
631902
631901
Črni Vrh
630781
348
V
270
631911
207
Center I
631901
246
V
271
631912
631911
Center II
207
47
V
272
631913
631911
Črni Vrh
HŠ 117
85
V
273
631921
207
Pot v Balilo
HŠ 177
594
V
274
631931
130054
Pot v Brdce 205
HŠ 205
867
V
275
631932
631931
Pot v Brdce 200
HŠ 200
121
V
276
631933
631931
Pot v Brdce 178
HŠ 178
201
V
277
631934
631931
Pot v Brdce 165
HŠ 165
155
V
278
631941
130054
Pot v Suhi potok
HŠ 146
602
V
279
631951
130054
Trebče – vikendi 163
HŠ 163
158
V
280
631961
130054
Trebče – vikendi 159
HŠ 159
154
V
281
632011
130212
Odcep Marko
HŠ 34
514
V
282
632021
130211
Log – Hladnikajše
HŠ 48
789
V
283
632031
130151
Jelični vrh – Bratine
130151
260
V
284
726261
130014
Cesar – Pikeljce
GC
69
V
1.943 – Logatec
285
920781
420171
Gornja Trebuša – Gačnik – Planina
130022
3.109
V
8.384 – Tolmin
286
996471
408
Žiri – Spodnji Vrsnik
130193
858
V
3.491 – Žiri
V … vsa vozila, B … kolesarji in pešci
SKUPAJ:
217.654 m
8. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-122 (507) z dne 5. 5. 2020.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 59/13 in 104/13).
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018
Idrija, dne 28. maja 2020
 
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti