Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1265. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2020, stran 2932.

  
Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. seji dne 27. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2020 
1. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine:
1. 1780 – k.o. BLEČJI VRH:
parcelni številki 255/8, 255/44;
2. 2642 – k.o. GROSUPLJE:
parcelna številka 1655/3;
3. 1783 – k.o. GROSUPLJE – NASELJE:
parcelne številke 841/8, 842/3, 1254/44, 1362/2, 1662/12;
4. 1787 – k.o. MALI VRH:
parcelne številke 119/3, 119/5, 119/6, 119/7;
5. 1789 – k.o. PONOVA VAS:
parcelne številke 1139/18, 1176/8, 1191/20, 1192/37, 1300/4, 1300/6, 1300/8, 1300/9;
6. 1785 – k.o. SELA:
parcelna številka 79/6;
7. 1790 – k.o. SLIVNICA:
parcelne številke 47/10, 47/30, 47/31, 47/33, 47/35, 49/8, 49/10, 1843/11, 1843/12;
8. 1782 – k.o. STARA VAS:
parcelni številki 632/2, 635/7;
9. 1784 – k.o. STRANSKA VAS
parcelna številka 1011/19;
10. 1795 – k.o. VELIKE LIPLJENE:
parcelna številka 867/7;
11. 1788 – k.o. VINO:
parcelni številki 1084/5, 1127/14;
12. 1791 – k.o. ŽALNA:
parcelne številke 290/9, 469/11, 632/5, 1904/2, 1908/4, 1909/10.
2. 
Nepremičnine iz 1. točke pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Grosuplje.
3. 
Pravnomočna odločba iz 2. točke se z zemljiškoknjižnim predlogom vloži na pristojno zemljiško knjigo za vpis zaznambe grajenega javnega dobra pri vsaki od nepremičnin iz 1. točke.
4. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0035/2020
Grosuplje, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič