Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1261. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 2920.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10 in 8/19) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 17. 12. 2019 in 26. 5. 2020 ter Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 28. 5. 2020 sprejela naslednje
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19) se 9. člen popravi tako, da se vrstni red članic Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo in Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo zamenja, tako da se glasi:
»Članice univerze so:
A) Fakultete:
– Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta,
– Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport,
– Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo,
– Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta,
– Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta,
– Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta,
– Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta,
– Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta,
– Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta,
– Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta,
– Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta.
B) Umetniške akademije:
– Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo,
– Univerza v Ljubljani Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,
– Univerza v Ljubljani Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
V pravnem prometu članice univerze uporabljajo ime univerze skupaj z imenom članice univerze.«
2. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19) se doda nov podnaslov 5.1.1.4. Notranja revizija in nov 45.a člen, ki se glasi: »Na Univerzi v Ljubljani deluje skupna služba notranje revizije za področje celotnega poslovanja članic in rektorata (uprave). O svojih ugotovitvah neposredno poroča rektorju in upravnemu odboru, ter dekanu tiste članice, na kateri je bila opravljena revizija.
Rektor o ugotovitvah notranje revizijske službe, pomembnih za poslovanje članic, seznani dekane.«
3. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19) se 177. člen dopolni, tako da se po novem glasi:
»Tajništvo univerze opravlja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge, ki zadevajo univerzo v celoti ter jih vodi in koordinira glavni tajnik univerze na:
– izobraževalnem, raziskovalnem razvojnem in umetniškem področju,
– področju podpore študentom (v obliki kariernega centra, obštudijskih dejavnosti, dela študentskih organov itd.),
– kadrovskem, pravnem in splošnem področju,
– gospodarskem področju (v obliki načrtovanja razvoja, upravljanja s premoženjem in računovodenja),
– področju vzdrževanja skupnih podatkovnih baz, organizacije in koordiniranja informacijske dejavnosti univerze.
Izjemo od pravila, zapisanega v prvem odstavku tega člena, predstavlja vodenje in koordiniranje službe za notranjo revizijo.«
4. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19) se besedilo 178. člena prečrta. Naslednji členi se ne preštevilčijo.
5. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Borut Božič
Prof. dr. Igor Papič
predsednik UO UL
predsednik Senata UL
Rektor UL

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti