Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1259. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2020, stran 2919.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, april 2020 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2020 v primerjavi z marcem 2020 je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2020 je bil –0,001.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2020 je bil 0,000.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2020 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,003.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2020 v primerjavi z marcem 2020 je bil –0,009.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2020 je bil –0,019.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2020 je bil –0,005.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2020 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,012.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2020 v primerjavi s povprečjem leta 2019 je bil –0,005.
Št. 9621-91/2020/5
Ljubljana, dne 2. junija 2020
EVA 2020-1522-0014
Tomaž Smrekar 
v. d. generalnega direktorja 
Statističnega urada 
Republike Slovenije