Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1140. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra, stran 2758.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 20. maja 2020 sprejel
S K L E P 
o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se izbriše zaznamba »grajeno javno dobro« na nepremičninah:
– katastrska občina 1975 Spodnje Pirniče: parc. št. 1048/2;
– katastrska občina 1973 Medvode: parc. št. 296/122, parc. št. 296/124, parc. št. 106/22, parc. št. 339/11;
– katastrska občina 1976 Preska: parc. št. 303/8, parc. št. 302/4, parc. št. 315/4.
2. člen 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa izgubijo status grajenega javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-60/2020-1
Medvode, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole