Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1139. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine, stran 2757.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 20. maja 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča »javno dobro« na nepremičninah:
– katastrska občina 1978 Studenčice: parc. št. 1058/9, parc. št. 1060/41, parc. št. 1060/42, parc. št. 1060/20.
2. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Občina Ljubljana – Šiška Družbena lastnina« na nepremičninah:
– katastrska občina 1973 Medvode: parc. št. 296/113, parc. št. 296/115, parc. št. 296/116, parc. št. 296/112, parc. št. 295/70, parc. št. 295/71;
– katastrska občina 1976 Preska: parc. št. 306/26, parc. št. 172/5, parc. št. 177/17.
3. člen 
Na nepremičninah iz 1. in 2. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564000.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-59/2020-1
Medvode, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole