Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1134. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/47 (ID 7043016), katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/48 (ID 7043017) in katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/49 (ID 7043018), stran 2755.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB-2) je Svet Mestne občine Kranj na 15. seji dne 13. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/47 (ID 7043016), katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/48 (ID 7043017) in katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/49 (ID 7043018) 
1. člen 
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/47 (ID 7043016), katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/48 (ID 7043017) in katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/49 (ID 7043018), preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen 
Pri nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/47 (ID 7043016), katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/48 (ID 7043017) in katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1297/49 (ID 7043018) na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1153/4 (ID 2706337), se izbriše zaznamba javnega dobra z oznako ID omejitve 20277080.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 478-165/2018-4-40/62/07
Kranj, dne 13. maja 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec