Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1130. Sklep o lokacijski preveritvi za del Odloka o Zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju, stran 2744.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del Odloka o Zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 917/6, 927/27 in 954/33, vse k.o. Črnomelj in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – teh.pop., 49/16 in 69/18) nahajajo na območju večstanovanjske gradnje v delu enote urejanja prostora ČR_2/25_OPPN,kjer velja Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju (Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17 in 39/18; v nadaljevanju: ZN Čardak).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za potrebe gradnje večstanovanjskega bloka SS1 dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja določenega v ZN Čardak, po katerem je v tretji alineji prvega odstavka 8. člena določeno, da so v terasni etaži bivalni prostori dupleks stanovanj tretje etaže, nova samostojna stanovanja niso dovoljena, in sicer tako, da se ne glede na navedeno dopusti enoetažna stanovanja v tretji in v delu terasne etaže.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1607
Št. 351-46/2020
Črnomelj, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek