Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1052. Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, stran 2541.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov bolezni COVID-19 začasno omeji zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, razen če odlok Vlade Republike Slovenije določa drugače.
2. člen 
Ne glede na prejšnji člen je začasno prepovedano zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih, če:
– ni mogoče zagotoviti ukrepov iz 3. člena tega odloka,
– je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi odloki Vlade Republike Slovenije ali
– se na javnih krajih in mestih zbira več kot 50 ljudi.
3. člen 
(1) Zbiranje ljudi iz 1. in 2. člena tega odloka je dovoljeno le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.
(2) Pri zbiranju ljudi iz prejšnjega odstavka je zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.
4. člen 
Pri organiziranem zbiranju ljudi je za zagotovitev in spoštovanje ukrepov iz prejšnjega člena odgovoren organizator.
5. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
6. člen 
(1) Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.
(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklicani pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo policije.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20).
8. člen 
Ta odlok začne veljati 18. maja 2020.
Št. 00717-14/2020
Ljubljana, dne 15. maja 2020
EVA 2020-1711-0019
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost