Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1049. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2020/2021, stran 2530.

  
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 11. redni seji dne 7. maja 2020 sprejel
S K L E P 
o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2020/2021
1. člen 
S tem sklepom Mestna občina Murska Sobota določa pravila v zvezi z obračunavanjem subvencij zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen 
Staršem otrok, ki obiskujejo zasebni Waldorfski vrtec Pomurje, se priznavajo enake olajšave oziroma subvencije v šolskem letu 2020/2021, kot se priznavajo staršem otrok, ki obiskujejo Vrtec Murska Sobota, ob pogoju, da imajo starši skupaj z otrokom stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike, uporablja pa se od 1. 9. 2020 dalje.
Št. 602-0005/2020-610
Murska Sobota, dne 7. maja 2020
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost