Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1044. Obvezna razlaga prve alineje (4) odstavka 2.1.1.2 podtočke 9. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, stran 2523.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 15. seji dne 11. 3. 2020 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
prve alineje (4) odstavka 2.1.1.2 podtočke 9. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18 in 76/19)
1. člen
Predmet obvezne razlage so določbe prve alineje (4) odstavka 2.1.1.2 podtočke 9. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in se nanašajo na splošne pogoje glede dovoljenih vrst objektov glede na namen v območjih SSv (stanovanjske površine večstanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi).
2. člen 
V odloku je prvo alinejo (4) odstavka 2.1.1.2 podtočke 9. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj potrebno razumeti tako, da je v območjih SSv dovoljeno tudi dnevno varstvo starejših, v delu stavbe ali v samostojni stavbi.
3. člen 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-10/2020-2(404106)
Kranj, dne 11. marca 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost