Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Dobrepolje, stran 2517.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 5. in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1 in 69/19) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 2. dopisni seji dne 4. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Dobrepolje 
1. člen 
V Odloku o priznanjih Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 50/19 in 55/19) se v 2. členu drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom
»Priznanja se lahko fizičnim osebam izjemoma podelijo tudi posmrtno, če je smrt kandidata nastopila v letu oziroma v predhodnem letu oddaje predloga za priznanje pod naslednjimi pogoji:
– za utemeljena dejanja na področjih, navedenih v drugem odstavku 1. člena in
– če s kandidaturo soglašajo najbližji sorodniki kandidata.«
in doda se še tretji odstavek, ki se glasi:
»Priznanje ne morejo prejeti zaposleni v občinski upravi in člani občinskega sveta v tekočem mandatu, če bi bila priznanja povezana z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v organih in organizacijah.«
2. člen 
V 5. členu v drugem odstavku se črtata besedi »namensko izdelano«.
3. člen 
V 11. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Priznanje preminulim prejemnikom (v skladu z drugim odstavkom 2. člena) se podeli enako na slavnostni seji, le da priznanje praviloma prevzamejo njegovi najbližji sorodniki.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0009/2019
Videm, dne 5. maja 2020
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost