Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1037. Tarifa o pravnih storitvah, stran 2511.

  
Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) je družba ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke, Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Gregor Maček, univ. dipl. inž. elek., univ. dipl. prav., dne 28. 4. 2020 sprejela
T A R I F O 
o pravnih storitvah 
1. člen 
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in povračila stroškov družbi ITEM d.o.o., Zastopniški pisarni za patente in blagovne znamke, Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pisarna) oziroma pooblaščenim zaposlenim v pisarni v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju avtorskih in sorodnih pravic.
2. člen 
Pravne storitve po tej tarifi obsegajo vsa opravila, ki jih pisarna opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z zastopanjem na področju varstva avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi.
3. člen 
Za vrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18) ter sklepi o spremembi vrednosti točke po Odvetniški tarifi, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom avtorskih pravic ali sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi iz drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16).
4. člen 
Stranke so dolžne plačati pisarni akontacijo za potrebne storitve pravne pomoči v dogovorjenem znesku. Stroške za sodne ali upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa so dolžne plačati v dejanski višini.
5. člen 
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen 
K tej tarifi izda soglasje ministrica, pristojna za pravosodje.
7. člen 
Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati Tarifa o pravnih storitvah (Uradni list RS, št. 23/09).
8. člen 
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen 
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke 
Gregor Maček 
direktor 
Na podlagi določbe drugega odstavka 8. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) soglašam s Tarifo o pravnih storitvah.
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost