Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

849. Dodatek št. 13 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, stran 2227.

  
Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
a) kot predstavnik delodajalcev:
1. Gospodarska zbornica Slovenije
– Zbornica elektronske in elektroindustrije
in
b) kot predstavniki delojemalcev:
1. Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
2. KNSS Neodvisnost
3. Svet gorenjskih sindikatov
D O D A T E K   š t.   13 
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije 
1. člen 
TARIFNA PRILOGA 1 
Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge 1 Dodatka št. 12 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 84/18), tako da glasita:
1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede se s 1. 4. 2020 povišajo za 1,7% in znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v €
I.
587,50
II.
601,66
III.
660,05
IV.
743,22
V.
810,47
VI.
943,19
VII.
1.097,14
VIII.
1.252,86
IX.
1.474,06
Mesečni zneski najnižjih osnovnih plač se delijo s 174 ur in se urni zneski zaokrožijo na 2 decimalki.
2. Najnižji regres za letni dopust za leto 2020 znaša 990 €.
2. člen 
(1) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge 1 po Dodatku št. 12.
(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za elektroindustrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
Ljubljana, dne 20. aprila 2020
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske in elektroindustrije 
Predsednica Upravnega odbora 
Sara Čučnik
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 
Predsednica 
Lidija Jerkič
 
KNSS Neodvisnost 
Predsednica 
Evelin Vesenjak 
 
Svet gorenjskih sindikatov 
Predsednica 
Nežka Bozovičar 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 22. 4. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/54 o tem, da je Dodatek št. 13 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 11/14.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti