Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

799. Pravilnik o javnih listinah in razpisu za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja, stran 2153.

  
Za izvrševanje četrtega odstavka 19., 30. in 54. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o javnih listinah in razpisu za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja javne listine in razpis za vpis v javnoveljavne študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: programi za izpopolnjevanje).
2. člen 
(objava razpisa) 
(1) Višja strokovna šola razpiše in izvaja programe za izpopolnjevanje brez soglasja ministra kadarkoli med študijskim letom.
(2) Pristojni organ višje strokovne šole sprejme sklep o vsebini razpisa.
(3) Višja strokovna šola objavi razpis za vpis najpozneje en mesec pred začetkom izvajanja programa za izpopolnjevanje.
(4) Višja strokovna šola lahko razpiše program za izpopolnjevanje, če:
– je za ta program za izpopolnjevanje vpisana v razvid in
– v študijskem letu izvedbe razpisa izvaja enega izmed javnoveljavnih višješolskih študijskih programov, ki je določen kot pogoj za vpis v ta program.
3. člen 
(vsebina razpisa) 
Razpis programa za izpopolnjevanje vsebuje:
1. ime višje strokovne šole in njen naslov,
2. ime programa za izpopolnjevanje,
3. kraj izvajanja programa za izpopolnjevanje,
4. trajanje programa za izpopolnjevanje in število kreditnih točk po ECTS,
5. pogoje za vpis,
6. število vpisnih mest,
7. roke in postopke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa in
8. druga navodila in informacije.
4. člen 
(obrazec javne listine) 
(1) Udeleženec izpopolnjevanja pridobi Potrdilo o opravljenem programu za izpopolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), ko opravi vse obveznosti po tem programu in izpit za pridobitev kvalifikacije.
(2) Potrdilo, ki ga izda višja strokovna šola, vsebuje naslednje podatke: ime in priimek udeleženca izpopolnjevanja, datum, kraj in država njegovega rojstva, naziv programa in njegovo trajanje, raven kvalifikacije, številka potrdila ter datum in kraj izdaje. Potrdilo ima lastnoročni podpis direktorja oziroma ravnatelja šole, ki je potrdilo izdala. Na zadnji strani potrdila lahko višja strokovna šola v opombe navede dodatne podatke o kvalifikaciji, študijskem programu za izpopolnjevanje in uspešnosti udeleženca izpopolnjevanja.
(3) Vzorec potrdila je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-73/2019
Ljubljana, dne 15. aprila 2020
EVA 2019-3330-0052
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost