Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020

Kazalo

663. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2020, stran 1906.

  
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 6/17, 35/17) izdajam
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2020
1. člen 
Upoštevajoč indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki je v letu 2019 znašal 1,8 %, so višine najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2020 naslednje:
1. Najemnina za uporabo občinskih prostorov in zemljišč v pridobitne namene:
gostinski lokal v stavbi spomenika na Cerju (notranje in zunanje površine)
115,61 €/mesec
kioski, poletni vrtovi in podobno
3,47 €/m2 na mesec
skladiščenje materiala in podobno
2,31 €/m2 na mesec
prirejanje komercialnih prireditev, festivalov in drugih dogodkov na zemljiščih parc. št. 1964, 1968, 1969, 7/1 in 1/337 vse k. o. Opatje selo
525,50 € na dan
poslovni prostori v objektu Miren 5C
231,22 €/mesec
2. Najemnina za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam (vrtovi, dvorišča, zelenice, dostopne poti in podobno) znaša: 0,21 €/m2 na leto.
3. Najemnina za uporabo občinskega zemljišča v kmetijske namene znaša:
Dejanska raba
Letna zakupnina/100m2
vrt, njiva
1,47 €
travnik
1,05 €
pašnik
0,37 €
gozd (odškodnina za posek 
ni vključena v najemnino)
0,21 €
sadovnjak
1,68 €
vinograd
1,58 €
oljčnik
1,58 €
Najemnina za posamezno najemno pogodbo iz druge in tretje alinee pod točko 1. ter iz 2. in 3. točke tega sklepa ne more biti nižja od 42,04 €.
4. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 137
do 3 ur
34,68 €
nad 3 ure (do 12 ur)
68,32 €
s snemanjem do 3 ur
45,19 €
s snemanjem nad 3 ure (do 12 ur)
90,39 €
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
5. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 129
do 3 ur
31,53 €
nad 3 ure (do 12 ur)
65,16 €
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
6. Najemnina za uporabo prostorov medgeneracijskega centra Miren
Posamezni prostor v pritličju
10,51 €/uro
15,76 €/uro
z ogrevanjem
Prostor v 1. nadstropju
21,02 €/uro
26,28 €/uro
z ogrevanjem
Cena najema poslovnih prostorov vključuje tudi uporabo sanitarij in parkirišč.
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ter oglasni deski Občine Miren - Kostanjevica.
Št. 007-4/2017-6
Miren, dne 12. marca 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti