Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

641. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, stran 1876.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 41/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 57/12), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstveni storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10 – ZUPJS, 3/11, 40/11, 57/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 104/11) ter 3. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 7. redni seji dne 5. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu 
Občina Žužemberk daje na predlog izvajalca socialno varstvene storitve 'JUTRO, Zavod za pomoč in nego na domu iz Kočevja' naslednje soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ob delavnikih za efektivno uro v višini 21,20 EUR, od tega znaša 4,94 EUR/uro za uporabnika ter 16,26 EUR/uro subvencija občine;
2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ob nedeljah za efektivno uro v višini 24,46 EUR, od tega znaša 6,91 EUR/uro za uporabnika ter 17,55 EUR/uro subvencija občine;
3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ob dela prostih dnevih ali na praznik za efektivno uro v višini 24,50 EUR, od tega znaša 7,38 EUR/uro za uporabnika ter 17,12 EUR/uro subvencija občine.
Cena storitve za uporabnika za dostavo toplega obroka hrane predstavlja tretjino (20 minut) cene efektivne ure.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2020 dalje.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu št. 430-1/2019-4, z dne 7. 3. 2019.
Št. 122-2/2020-3
Žužemberk, dne 5. marca 2020
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost