Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

638. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, stran 1874.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 5. dopisni seji dne 19. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« 
1. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski, v naslednji višini:
– ob delavnikih: 18,89 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah: 26,24 EUR na efektivno uro,
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 28,17 EUR na efektivno uro.
2. 
Občina Zagorje ob Savi bo ceno socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, iz sredstev proračuna, subvencionirala v naslednji višini:
– ob delavnikih: 13,58 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah: 18,73 EUR na efektivno uro,
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 20,08 EUR na efektivno uro.
3. 
Cena za uporabnika storitve bo znašala:
– ob delavnikih: 5,31 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah: 7,51 EUR na efektivno uro,
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih 8,09 EUR na efektivno uro.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2020 dalje.
5. 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč na domu, objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019.
Št. 122-6/2020-3
Zagorje ob Savi, dne 19. marca 2020
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost