Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

632. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 1867.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/04, 108/08, 50/14 in 81/15) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 13. redni seji dne 11. 3. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 57/19); (v nadaljevanju: pravilnik), se v drugem odstavku 2. člena spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe – lastniki stanovanjskih stavb na območju Mestne občine Slovenj Gradec.«
2. člen 
V 7. členu pravilnika se spremeni zadnji odstavek tako, da se glasi: »V primeru zavezancev za DDV, le-ta ni upravičen strošek.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019
Slovenj Gradec, dne 13. marca 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost