Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

628. Sklep o določitvi višine tržne najemnine za neprofitna stanovanja, stran 1862.

  
Na podlagi 115. člena v povezavi z 90. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 12. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine tržne najemnine za neprofitna stanovanja 
1. 
S tem sklepom se za neprofitna stanovanja v lasti Občine Sežana določa:
– višina tržne najemnine za neprofitna stanovanja najemnikov, ki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, določenih v vsakokratnem veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju Pravilnik),
– višina tržne najemnine za neprofitna stanovanja najemnikov, ki imajo v najemu večje stanovanje, kot bi jim pripadalo po površinskih normativih, določenih v pravilniku.
2. 
Za neprofitna stanovanja, katerih najemniki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev neprofitnih stanovanj, določenih v pravilniku, se upoštevaje sklenjene najemne pogodbe določi tržna najemnina v višini 6,50 EUR/m2 stanovanjske površine.
3. 
Za neprofitna stanovanja najemnikov, ki imajo v najemu večje stanovanje kot bi jim pripadalo po površinskih normativih, določenih v pravilniku, se določi tržna najemnina v višini 6,50 EUR/m2 stanovanjske površine za tisti del stanovanjske površine, ki presega veljavni površinski normativ.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2020-8
Sežana, dne 12. marca 2020
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost