Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

624. Sklep o potrditivi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača, št. IT/4570-19, december 2019, stran 1860.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 12. 3. 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Potrdi se »Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača«, št. IT/4570-19, december 2019, ki ga je pripravil KSP d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.
Potrjene cene storitev ravnanja z odpadki, brez davka na dodano vrednost, znašajo:
1. CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE
0,0027
EUR/kg
CENA STORITVE
0,1368
EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,1395
EUR/kg
2. CENA ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
CENA INFRASTRUKTURE
EUR/kg
CENA STORITVE
0,1551
EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,1551
EUR/kg
3. CENA OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE
EUR/kg
CENA STORITVE
0,0869
EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,0869
EUR/kg
4. CENA ODLAGANJA / ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE
EUR/kg
CENA STORITVE
0,1057
EUR/kg
CENA SKUPAJ
0,1057
EUR/kg
2. 
Vsi dosedanji sklepi, ki potrjujejo ceno ravnanja z odpadki, prenehajo veljati z dnem 31. 3. 2020.
3. 
Ta sklep začne veljati z dnem 1. 4. 2020 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2020-5
Sežana, dne 12. marca 2020
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost