Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

622. Odredba o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogaška Slatina, stran 1858.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 30. in 32. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2) z dne 17. 3. 2020
O D R E D B O 
o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogaška Slatina 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odredbe) 
S to odredbo se na območju Občine Rogaška Slatina zagotovi izvajanje Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2) z dne 17. 3. 2020.
2. IZVAJANJE PRIPOROČIL 
2. člen 
(zaščitna sredstva za zaposlene) 
Lastnik oziroma uporabnik poslovnega prostora trgovine (v nadaljnjem besedilu: lastnik trgovine) mora zaposlenim v trgovini za zagotavljanje varnosti in zdravja ter preprečevanja okužb zagotoviti razpoložljiva zaščitna sredstva (rokavice za enkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila idr.).
3. člen 
(največje število strank v trgovini) 
Glede na kvadraturo poslovnega prostora trgovine je lahko v poslovnem prostoru prisotna ena stranka na 20 m2 površine poslovnega prostora trgovine. V površino poslovnega prostora se ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd.
4. člen 
(vstop v poslovni prostor) 
(1) Lastnik trgovine mora zagotoviti posamičen vstop strankam v poslovni prostor trgovine na način, da največje število strank v poslovnem prostoru trgovine ne preseže števila določenega s prejšnjim členom.
(2) Lastnik trgovine mora stranke pred vstopom v poslovni prostor trgovine podučiti o uporabi razpoložljivih zaščitnih sredstev (rokavic za enkratno uporabo, zaščitnih mask, razkužil), ki jih strankam zagotavlja lastnik trgovine.
(3) Lastnik trgovine mora pred vhodom v trgovino zagotoviti, da stranka, ki kaže vidne znake prehlada, ne vstopi v trgovino in da nakup, po navodilu stranke, opravijo zaposleni v trgovini. Stranki se v tem primeru izroči kupljeno blago izven poslovnega prostora trgovine.
5. člen 
(razdalja na blagajni) 
(1) Razdalja med strankami, čakajočimi na blagajni, mora biti vsaj 2 metra. Število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu) določi lastnik trgovine.
(2) Za zagotovitev pretočnosti strank na blagajni mora lastnik trgovine zagotoviti posamičen pristop stranke k blagajni na način, da se med strankami zagotavlja razdalja iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(vzdrževanje reda in čistoče v poslovnem prostoru) 
(1) Lastnik trgovine mora vzdrževati red v poslovnem prostoru trgovine.
(2) Lastnik trgovine mora zagotoviti organizacijo dela na način, da se vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zaposleni izven delovnega časa trgovine, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem mora lastnik trgovine zagotoviti ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev.
7. člen 
(navodila lastnika poslovnega prostora) 
Lastnik trgovine mora, v skladu s to odredbo, na vidno mesto na vhod v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo o največjem dopustnem številu strank v trgovini in navodila za vstop strank v trgovino, uporabo priporočenih zaščitnih sredstev, ki jih zagotavlja lastnik trgovine ter ukrepov za ohranjanje razdalje med strankami v trgovini.
3. NADZOR NAD IZVAJANJEM UREDBE 
8. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvajajo pristojne službe občinske uprave.
4. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se na spletni strani in oglasni deski Občine Rogaška Slatina.
Št. 846-0003/2002
Rogaška Slatina, dne 19. marca 2020
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti