Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

619. Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, stran 1856.

  
Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 12. marca 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
1. člen 
(1) S tem odlokom se spreminja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18).
(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1567.
2. člen 
V grafičnem delu izvedbenega dela OPN v analogni obliki se z novimi listi nadomestijo:
– Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, M1:5.000, v prostorskem informacijskem sistemu objavljen v mapi 223_eup_pnrp_pip_spremembe – lista št. 32 in št. 36.
– Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture, M1:5.000, v prostorskem informacijskem sistemu objavljen v mapi 224_eup_gji_spremembe – lista št. 32 in št. 36.
3. člen 
V tekstualnem delu se v Prilogi 2 z novimi listi nadomestijo listi št. 3, 4, 16, 18 in 20.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-5/2018-23
Nova Gorica, dne 12. marca 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost