Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica, stran 1855.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 12. marca 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
V drugem odstavku 4. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08 in 24/12, v nadaljevanju: odlok) se pred besedo »in« doda vejico ter besedilo »Bevkove listine«.
2. člen 
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: »Mestna občina Nova Gorica podeli vsako leto največ eno nagrado Franceta Bevka posameznikom, zavodom, skupnostim, društvom, organizacijam in drugim za življenjsko delo v umetnosti in kulturi, ki je pomembno za Mestno občino Nova Gorica«.
3. člen 
V odloku se doda novo podpoglavje 1. 4. Bevkova listina in nov 12.a in 12.b člen, ki se glasita:
»12.a člen 
Mestna občina Nova Gorica lahko podeli vsako leto največ eno Bevkovo listino posameznikom, zavodom, skupnostim, društvom, organizacijam in drugim za izredne ustvarjalne dosežke v umetnosti in kulturi, pomembnih za Mestno občino Nova Gorica.
12.b člen 
Bevkovo listino se podeli z likovnim delom, katerega izbor opravi komisija vsako leto posebej.«
Podpoglavja, ki sledijo, se temu ustrezno preštevilčijo.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-1/2008-8
Nova Gorica, dne 12. marca 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost