Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

615. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice, stran 1854.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 9. redni seji dne 10. 3. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice 
1. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 39/06) se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine.«
2. člen 
V tretjem odstavku 6. člena pravilnika se črtata prva in tretja alineja.
3. člen 
V 7. členu pravilnika se naziv »tajnik občine« nadomesti z nazivom »direktor občinske uprave«.
4. člen 
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00005/2019-4
Moravske Toplice, dne 11. marca 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost