Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020

Kazalo

390. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 1152.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 15. in 87. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 14. redni seji dne 13. 2. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. 
Nepremičnini s parc. št. 3446/9 k. o. 2315 Šempeter, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. 
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnemu dobrem lokalnega pomena.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-5/2020-2
Šempeter pri Gorici, dne 13. februarja 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost