Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020

Kazalo

360. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 1084.

  
Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z nadaljnjimi spremembami) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 z nadaljnjimi spremembami) sklepata pogodbeni stranki:
kot podpisnika na strani delodajalcev
– TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE ter
– ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE g.i.z., Sekcija za gostinstvo in turizem
in
kot podpisnik na strani delojemalcev
– SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 56/18, 13/19, 16/19)
1. člen 
Spremeni se 59. člen Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma tako, da se glasi:
»59. člen 
Tarifni razredi glede na zahtevnost dela, stopnjo in vrsto izobrazbe 
Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od 1. 3. 2020 dalje znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača
I.
504,00
II.
573,52
III.
715,53
IV.
797,46
V.
863,02
VI.
983,18
VII.
1.048,72
VIII.
1.234,43
Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od 1. 7. 2020 dalje znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača
I.
529,20
II.
602,20
III.
751,31
IV.
837,33
V.
906,17
VI.
1.032,34
VII.
1.101,16
VIII.
1.296,15
« 
2. člen 
Spremeni se tretji odstavek 67. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma tako, da se glasi:
»(3) Višina regresa za letni dopust za leto 2020 znaša 1.150,00 EUR.«
3. člen 
Objava in veljavnost aneksa 
Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati 1. 3. 2020.
Ljubljana, dne 19. februarja 2020
TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
direktor 
Fedja Pobegajlo 
 
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE G.I.Z., 
Sekcija za gostinstvo in turizem 
predsednik 
Igor Škrinjar 
 
SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE 
predsednik 
Kristjan Lasbaher 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 2. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004-87 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 56/18, 13/19, 16/19) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 7/17.

AAA Zlata odličnost