Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

310. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 3043/18 k.o. 2134 – Žabnica, stran 946.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17 in 70/18) je Svet Mestne občine Kranj na 13. seji dne 29. 1. 2020 sprejel
S K L E P 
o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 3043/18 k.o. 2134 – Žabnica 
1. člen 
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2134 ŽABNICA parcela 3043/18 (ID 7026235) preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen 
Lastninska pravica na nepremičnini katastrska občina 2134 ŽABNICA parcela 3043/18 (ID 7026235) se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 478-111/2017-41/33
Kranj, dne 29. januarja 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec