Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

303. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica, stran 942.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (UPB2) (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 10. redni seji dne 4. 2. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 35/17).
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2017-2
Ivančna Gorica, dne 4. februarja 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad