Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

301. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Črnomelj, stran 942.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji, dne 28. 1. 2020 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Črnomelj 
1. člen 
Cena storitve programa pomoči družini na domu znaša:
– ekonomska cena storitve 22,87 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 6,38 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 16,49 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Cena storitve za delo v nedeljo znaša:
– ekonomska cena storitve 31,99 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 8,93 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 23,06 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša:
– ekonomska cena storitve 34,29 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 9,57 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 24,72 EUR na efektivno uro.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2020 dalje. Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št.: 122-44/2013-6, z dne 28. 11. 2013.
Št. 122-8/2020
Črnomelj, dne 28. januarja 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek