Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

294. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu, stran 893.

  
Na podlagi 4. točke 362. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu 
1. člen 
(1) V Sklepu o podrobnejših pravilih o borznem trgu (Uradni list RS, št. 42/19; v nadaljnjem besedilu sklep) se naslov 3. poglavja spremeni tako, da se glasi:
»NAČIN IN VSEBINA OBVESTIL IN OBJAV O UVRSTITVI, ZAČASNI USTAVITVI IN UMIKU FINANČNIH INSTRUMENTOV IZ TRGOVANJA NA BORZNEM TRGU TER O SPREJEMU BORZNIH ČLANOV, PRENEHANJU ČLANSTVA IN SEZNAMU BORZNIH ČLANOV«.
(2) Za 8. členom sklepa se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(obveščanje o sprejemu novih borznih članov, prenehanju položaja borznega člana in seznamu borznih članov) 
(1) Borza mora v skladu s 412. členom ZTFI-1 obvestiti Agencijo o vsakem sprejemu novega borznega člana in o vsakem prenehanju položaja borznega člana ter obvestilu priložiti odločbo o sprejemu člana oziroma o prenehanju položaja člana, in sicer v treh delovnih dneh od dneva sprejema odločitve.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem:
1. podatke o firmi, sedežu, naslovu in matični številki člana, ki je sprejet ali ki mu je prenehal položaj člana,
2. datum sprejema ali datum prenehanja položaja člana,
3. oznako borznega člana v borznem trgovalnem sistemu.
(3) Če je borza zavrnila zahtevo za sprejem člana na borzo, je dolžna v treh delovnih dneh od dneva zavrnitve o tem obvestiti Agencijo in obvestilu priložiti odločbo o zavrnitvi zahteve z obrazložitvijo, iz katere so razvidni razlogi za zavrnitev.
(4) Borza mora vsakokratnemu obvestilu Agenciji iz prvega odstavka priložiti tudi vsakokraten seznam borznih članov. Šteje se, da je borza izpolnila obveznost iz prejšnjega stavka, če je vsakokraten seznam borznih članov Agenciji neposredno dostopen na javnih spletnih straneh borze ali v informacijskem sistemu borze.«
2. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2020-4
Ljubljana, dne 13. februarja 2020
EVA 2020-1611-0016
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti