Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

290. Odlok o ustanovitvi Komisije za strateško blago, stran 887.

  
Na podlagi 22. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 – ZNIBDR-A) je Vlada Republike Slovenije izdala
O D L O K 
o ustanovitvi Komisije za strateško blago 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Komisija za strateško blago (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen 
Komisija v okviru nalog iz prvega in drugega odstavka 22. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 – ZNIBDR-A) ter v skladu z Uredbo o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11 in 96/13) opravlja naslednje naloge:
– daje obvezna mnenja, potrebna za izdajo dovoljenj za opravljanje strateških dejavnosti za skupini 1 in 2 (razvoj in raziskave, proizvodnja, predelava, poraba, uvoz, vnos, izvoz, iznos, promet (drugo), uničenje, tranzit, druge strateške dejavnosti);
– sodeluje pri pripravi ocene strateškega tveganja, potrebne za izdajo dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti za skupini 1 in 2 (razvoj in raziskave, proizvodnja, predelava, poraba, uvoz, vnos, izvoz, iznos, promet (drugo), uničenje, tranzit, druge strateške dejavnosti);
– skrbi za medresorsko izmenjavo informacij, povezanih s strateškim blagom, usklajuje skupne medresorske naloge, obravnava vprašanje strateškega blaga z vidika notranje varnosti, zunanjih odnosov in mednarodnih obveznosti Republike Slovenije ter predlaga Vladi Republike Slovenije uvrstitev blaga na seznam strateškega blaga.
3. člen 
Člani komisije so predstavniki:
– Ministrstva za zdravje,
– Ministrstva za notranje zadeve,
– Ministrstva za zunanje zadeve,
– Ministrstva za obrambo,
– Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Ministrstva za finance,
– Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
4. člen 
Komisija sprejme poslovnik o svojem delu.
5. člen 
Strokovne in vsebinske podlage za delo komisije pripravlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Komisija lahko za posamezno področje svojega delovanja oblikuje strokovno skupino, ki preuči posamezna vprašanja, o katerih odloča komisija.
6. člen 
Administrativno in tehnično podporo za delo komisije zagotavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.
7. člen 
Predstavniki ministrstev in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
8. člen 
Finančna sredstva za delo komisije se zagotavljajo iz proračuna Urada Republike Slovenije za kemikalije.
9. člen 
Komisija do 31. marca tekočega leta Vladi Republike Slovenije poroča o svojem delu v prejšnjem koledarskem letu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(1) Ministrstvo za zdravje v petih dneh od uveljavitve tega odloka pozove pravne osebe iz 3. člena tega odloka, da predlagajo svoje predstavnike v komisijo ter sporočijo njihova imena in kontaktne podatke.
(2) Člani komisije se imenujejo v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
11. člen 
Komisija sprejme poslovnik iz 4. člena tega odloka na prvi redni seji, ki se skliče najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-5/2020
Ljubljana, dne 13. februarja 2020
EVA 2020-2711-0003
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti