Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2020 z dne 28. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2020 z dne 28. 1. 2020

Kazalo

148. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti, stran 491.

  
Na podlagi tretjega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 67. člena, prvega odstavka 68. člena in šestega odstavka 89. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 in 71/18) se za 21. členom doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen 
(1) Izvajalec lekarniške dejavnosti vloži vlogo za spremembo dovoljenja za izvajanje lekarniške dejavnosti v primeru:
– selitve prostorov obstoječe oblike izvajanja lekarniške dejavnosti;
– prenovitve prostorov obstoječe oblike izvajanja lekarniške dejavnosti, ki ima za posledico spremembo pogojev, določenih s tem pravilnikom;
– spremembe obsega strokovnega dela.
(2) Izvajalec lekarniške dejavnosti vlogo iz prejšnjega odstavka vloži na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika najpozneje 30 dni pred začetkom izvajanja lekarniške dejavnosti v novih oziroma prenovljenih prostorih oziroma takoj po opravljeni spremembi.«.
2. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Izvajalec lekarniške dejavnosti lahko do dokončnosti odločbe o dovoljenju za izvajanje lekarniške dejavnosti na podlagi tega pravilnika izvaja lekarniško dejavnost na podlagi odločbe iz prejšnjega stavka.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-130/2019/1
Ljubljana, dne 22. januarja 2020
EVA 2019-2711-0077
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti