Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

N 95/2019 Os-3388/19, Stran 2491
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljice Danice Turk, Dolenja vas 16, Mirna Peč, zoper nasprotnega udeleženca Jožeta Pene, roj. 9. 2. 1907, Dolenja vas 8, Mirna Peč, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer notar Janez Klemenc, zaradi razglasitve pogrešanega za mrtvega, izdaja naslednji oklic:
Poziva se Jože Pene, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer notarju Janezu Klemencu, v roku treh mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 11. 2019