Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

D 104/2019 Os-3392/19, Stran 2490
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. D 104/2019, vodi zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Krašovec, roj. 23. 5. 1949, umrl 20. 1. 2019, nazadnje stan. Mihovce 1, pošta Cirkovce, Kidričevo.
V zapuščino spadajo nepremičnine (zaščitena kmetija), osebni avtomobili ter kmetijska mehanizacija.
S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnika, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 7. 11. 2019